O izdajatelju

Planet TV,televizijska dejavnost, d.o.o, je izdajatelj komercialnih televizijskihprogramov Planet, Planet 2 in Planet Eva ter elektronskega spletnega medija, kije uporabnikom dostopen na spletni strani www.planet-tv.sikot tudi na spletni strani www.planet.si.

Podjetje: Planet TV, televizijska dejavnost d.o.o.

Poslovni naslov: Stegne 19, 1000 Ljubljana

Sedež: Ljubljana

Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Pavel Stantchev, direktor (izvršni direktor)
Špela Pirnat, direktorica (operativni direktor)

Višina osnovnega kapitala: 44.654.961,29 EUR

Matična številka: 6130526000

Identifikacijska številka za DDV: SI87883678

Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani

Lastništvo: TV2 Adria, vodenje družb, d.o.o.

TRR IBAN:

SI56 2900 0005 1300 538, odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. ,
SI56 0310 0100 3579 657 odprt pri SKB banka d.d.

Telefonska številka: +386 (0)1 473 00 00

Elektronska pošta: [email protected]

Spletno mesto: www.planet-tv.si in [www.planet.si]

Št. vpisa elektronskega
medija v razvidu medijev: 2559

Podjetje: Planet TV, televizijska dejavnost d.o.o.

Nadzorni organ po ZAvMS:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS),
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Elektronska pošta: [email protected]

 

Televizija Planet TV

Dinamična, mlada inambiciozna ekipa Planet TV predstavlja prodorno komercialno televizijo po meriurbane, individualne in moderne populacije, ki gledalcem ponuja širok naborvsebin domače in tuje produkcije ter lastno informativno oddajo Planet 18.

Komercialna televizijaPlanet TV je z oddajanjem začela septembra 2012 in oddaja v SD- in HD-tehniki,na trgu pa je prisotna s tremi kanali: Planet, Planet 2 in Planet Eva.

Uredništvo Planet TV

Odgovorni urednikinformativne oddaje Planet 18: Uroš Urbanija

Naslov uredništvaPlanet TV: Stegne 19, 1000 Ljubljana

Elektronski naslovuredništva Planet TV: [email protected]

Če ni pri posamezni vsebini navedeno drugače, so avdiovizualneprogramske vsebine (oziroma izseki le-teh), ki so objavljene na Planet TV,prevzete od medija Planet TV, katerega izdajatelj je Planet TV, televizijskadejavnost, d.o.o.

Spletna stran Planet TV

Digitalni portalplanet-tv.si bo svojim bralcem ponujal informacije o oddajah, ki sopredvajanena televizijah Planet, Planet 2 in Planet Eva. Bralcem bopredstavljal zakulisje snemanj oddaj lokalne produkcije. Poleg tega bo portalplanet-tv.si vseboval tudi posamezne dnevne novice oddaje Planet 18 in kratkepovzetke oddaje Jutro na Planet-u.

Uredništvo spletne strani Planet TV

Odgovorni urednikspletnega portala Planet TV : Špela Pirnat

Naslov uredništvaspletnega portala Planet TV : Stegne 19, 1000 Ljubljana

Elektronski naslovuredništva spletnega portala Planet TV: [email protected]

Odnosi z javnostmi

Tel: +386 (0)1 473 00 00

Elektronska pošta: [email protected]