Pogoji uporabe planet-tv.si

1. Splošno

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe medija in storitev planet-tv.si (v nadaljevanju “storitev”).

Storitev obsega:
 1. spletno mesto planet-tv.si z različnimi podsklopi;

Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo storitve.

Storitev je v lasti in upravljanju družbe Planet TV d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, matična št.: 6130526000 (v nadaljevanju “lastnik storitve”).

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

2. Starostne omejitve in sposobnost sprejema teh pogojev

Storitev lahko vsebuje tudi vsebine, ki morda niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe. Storitev smejo uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju pravnih skrbnikov oz. staršev.

S temi pogoji potrjujete, da ste stari 18 let oziroma imate dovoljenje staršev oz. skrbnikov za uporabo teh storitev, pri tem slednji nosijo vse pravne posledice vašega ravnanja.

Starši oz. skrbniki v celoti nosijo odgovornost izbire vsebin. Starši oz. skrbniki so seznanjeni, da so dolžni poskrbeti za odjavo oz. preprečevanje uporabe storitve brez svoje prisotnosti in/ali vednosti.

3. Storitev in funkcije storitve

V okviru storitve se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki nam omogočajo, da ohranjamo za uporabnike brezplačno storitev. Zato uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin.

Pri uporabi storitve je prepovedano naslednje:
 1. vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
 2. izvajanje aktivnosti na planet-tv.si, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
 3. uporaba storitve planet-tv.si za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
 4. kakršno koli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

Storitev vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije lastnika storitev in tretjih ponudnikov, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami. Več informacij o naši politiki piškotkov si preberite v dokumentu “O Piškotkih”.

Uporabnik dovoljuje lastniku storitve in v storitev vključenim njegovim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, na kateri uporabljajo storitev, v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih strani Planet-tv.si  in stopnja njihove interaktivnosti so odvisni tudi od načina dostopa do strani Planet-tv.si in od naprave , s katero  se dostopa do Planet-tv.si.

Če uporabnik krši ta pravila uporabe storitve, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko lastnik storitve onemogoči uporabo posamezne storitve ali več povezanih storitev.

Lastnik storitve lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo storitve tudi, ko z uporabo storitve kakor koli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja storitev v zlonamerne ali nepoštene namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.

Funkcije družbenih omrežij

Storitev lahko vključuje funkcionalnosti družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, X, linkedin in podobnih družbenih omrežjih.

Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbenih omrežjih na način, kot je dostopen iz same storitve.

Če storitev vsebuje povezave do drugih spletnih strani in materialov tretjih oseb, so omenjene povezave dane na razpolago zgolj v informativne namene in lastnik storitve nima nobenega nadzora nad vsebino le-teh, zato zanje ne prevzema nobene odgovornosti.

4. Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe, ki lastniku storitve podeljujejo dovoljenje za njihovo uporabo. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto planet-tv.si, v kolikor pa to ni mogoče (televizija, radio), lahko citirate vir. Uporabnikom priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja na družbenih omrežjih, ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika storitve prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke na ali z planet-tv.si.

5. Informacije o obdelavi osebnih podatkov v povezavi z uporabo medija in storitev planet-tv.si

Splošno

Pri uporabi spletne strani in storitev na spletni strani se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s temi pogoji.

Lastnik storitve kot upravljavec podatkov posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij in osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in temi pogoji.

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Spletno stran planet-tv.si lahko obiščete brez registracije / prijave.

Ob obisku spletne strani (tudi ob obisku brez prijave) si lastnik storitev pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen sta prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje do uporabnikov prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate v dokumentu O piškotkih.  

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, matična št.: 6130526000. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Planet TV d. o. o., je dosegljiva na naslovu Planet TV, Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec – lastnik storitve planet-tv.si obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • za zagotavljanje, izvajanje in uporabo storitev planet-tv.si – kjer je za zagotavljanje storitev potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke, potrebne za izvajanje pogodbe v skladu s temi pogoji.
 • če se prijavite v nagradne igre – za izvedbo nagradnih iger, pri čemer za ta namen veljajo dodatna, vsakokrat veljavna pravila in pogoji vsakokratne nagradne igre.
Soglasje

Če nam uporabnik poda soglasje, bo lastnik storitve podatke obdeloval tudi za namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli delno ali v celoti prekliče.

Upravljavec zbira soglasja:  

 • za prikazovanje osebno prilagojenih oglasnih sporočil s pomočjo uporabe piškotov (če  podate ustrezno soglasje za uporabo piškotkov);
 • za druge namene, navedene v soglasju.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov

Ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. sporočila SMS,…) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja Planet TV preneha obdelovati podatke, zbrane na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Zakoniti interes

Podlaga za obdelavo podatkov je lahko tudi zakoniti interes, s katerim upravljavec zasleduje  poslovne interese družbe ali tretjih oseb. Upravljavec bo osebne podatke obdeloval na podlagi zakonitega interesa za namene, opredeljene v teh pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa Planet TV obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Planet TV obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

Analize

Planet TV stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje storitev v okviru svoje spletne storitve  planet-tv.si in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev, izboljšanje priprave vsebin in aktivnosti v okviru svojega spletnega portala planet-tv.si. Planet TV pri tem obdeluje podatke o uporabniku, uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in družbenih omrežij, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo. Planet TV  pri tem ne obdeluje lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika ali če podatki prej niso anonimizirani. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Vrste podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo

Lastnik storitve zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ob uporabi spletne strani se o uporabi spletne strani zbirajo piškotki – v skladu s pravili o uporabi piškotkov. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate v dokumentu O piškotkih.  
 • s prijavo v nagradno igro v okviru storitve planet-tv.si, o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek, letnico rojstva, regijo, spol, elektronski naslov, datum prijave v nagradno igro, naziv nagradne igre, čas sodelovanja v nagradni igri, morebitna soglasja za obdelavo podatkov, druge podatke, zahtevane ob prijavi v posamezno nagradno igro.
Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od posameznika ali na podlagi odobritve posameznika iz prijave prek Facebookovega računa.

Obdobje hrambe

Upravljavec bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Piškotki in podatki, vsebovani v piškotkih, se hranijo v skladu s pravili o uporabi piškotkov.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Planet TV, d. o. o., dobavitelji IT-storitev in nekateri drugi pogodbeni poslovni partnerji upravljavca in uradni organi.

Če je tako navedeno pri posamezni storitvi ali v soglasju, ki ga poda posameznik, so uporabniki lahko tudi poslovni partnerji Planet TV, d. o. o. (npr. pri nagradnih igrah podeljevalci nagrad, morebitni soorganizatorji nagradnih iger).

Preden Planet TV dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi ali pogojih za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Poslovni partnerji lastnika storitve imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za izvajanje pogodbeno dogovorjene storitve.

Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od lastnika storitev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec storitve praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države (t.j. države zunaj Evropske unije). V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, lastnik storitve to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. aprila 2016) – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami,  ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih lastnik storitve o uporabniku obdeluje;
 • popravek in dopolnitev podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje lastnik storitve, niso pravilni;
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da lastnik storitve preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja;
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali lastniku storitve.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da lastniku storitve Planet TV posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: ([email protected])  ali ,
 • na poštni naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki lastniku storitve sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Lastnik storitve bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da lastnik storitve pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Planet TV. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Planet TV , d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov ([email protected])   ….

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Planet TV pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev oziroma za sklenitev pogodbenega razmerja za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Planet TV ne more pridobiti, lahko Planet TV zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi. Uporabniki lahko Planet TV posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Planet TV bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje uporabnika (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

6. Pridržki

Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Lastnik storitve ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastnik storitve si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila. Veljavni so pogoji, ki so objavljeni na spletni strani.

Lastnik storitve si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega medija z določenega spletnega naslova.

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

Če se kateri koli od teh pogojev ali katero koli določilo razglasi za nično in neveljavno, ostanejo preostali pogoji v veljavi, ne da bi nanje vplivala omenjena razglasitev neveljavnosti.

Ti pogoji in kateri koli dokument, na katerega se ti pogoji sklicujejo, predstavljajo (celotno) pogodbo med lastnikom storitve in uporabnikom glede namena te pogodbe, in nadomeščajo vse predhodne dogovore, pogodbe ali obljube, dane ustno ali pisno.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja  pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo planet-tv.si, ali ki bi bili z uporabo tega medija kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi  prava Republike Slovenije.

Planet TV d. o. o.